Polityka prywatności

Polityka prywatności sklepu internetowego Herbatkowo.com.pl

Przywiązujemy dużą uwagę do ochrony prywatności Klientów sklepu Herbatkowo.com.pl. Poniższy dokument wyjaśnia zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach naszego sklepu.

Administratorem Państwa danych osobowych jest F.H.U. Cassiopeia Andrzej Chruślak z siedzibą w Szczecinie 71-795, ul. Duńska 59/8.


Jakie rodzaje informacji zbieramy?
Zbieramy i wykorzystujemy Twoje dane tylko i wyłącznie dla potrzeb firmy F.H.U. Cassiopeia Andrzej Chruślak z siedzibą w Szczecinie, właściciela sklepu, w zakresie realizacji zamówień oraz informowania o promocjach.

Rejestracja użytkowników
W trosce o najwyższą jakość świadczonych przez nas usług oraz o bezpieczeństwo transakcji, zakupy mogą w nim robić wyłącznie osoby zarejestrowane. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Nie kontrolujemy ani nie weryfikujemy danych identyfikacyjnych użytkownika zawartych w formularzu rejestracyjnym. Wysłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego przez użytkownika oznacza jego zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie zawartych w nim informacji przez firmę F.H.U. Cassiopeia Andrzej Chruślak w zakresie realizacji zamówień.

Ochrona danych osobowych 
Zabezpieczenie danych osobowych ma dla nas wysoki priorytet. Dbamy o administracyjne, techniczne i fizyczne zabezpieczenia, aby chronić dane osobowe, znajdujące się w naszym posiadaniu, przed nieautoryzowanym ujawnieniem, wykorzystaniem, zmianą i zniszczeniem. Angażujemy się, aby stworzyć odpowiednie procedury kontroli zabezpieczeń, dla ochrony posiadanych przez nas danych osobowych przed wszelkim możliwym do przewidzenia ryzykiem. Połączenie z naszym serwisem jest szyfrowane (AES-256, 256 bitowe klucze). Szyfrowanie danych poważnie utrudnia niepowołanym osobom dostęp do informacji przesyłanych pomiędzy komputerami. Dostęp do komputerów w naszej firmie chroniony jest hasłem oraz na bieżąco aktualizowanymi programami antywirusowymi. Dzięki temu prawdopodobieństwo odczytania przez osobę nieuprawnioną danych przesyłanych w sieci jest bardzo niskie. Podjęte przez nas działania mogą się jednak okazać niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować w poufności login i hasło do witryny i nie udostępniać ich osobom trzecim. W celu uniemożliwienia korzystania z Państwa konta osobom nieuprawnionym, prosimy o wylogowanie się po zakończeniu korzystania z witryny.

Przechowywanie danych
Dane osobowe zawarte w formularzach są przechowywane i przetwarzane w sposób zgodny z wymogami polskiego prawa, w szczególności z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883). Zbiór zgromadzonych danych osobowych traktowany jest jako wydzielona baza danych, która przechowywana jest na serwerze tego serwisu w specjalnie wydzielonej strefie bezpieczeństwa.

Zakres udostępniania danych osobowych

W celu realizacji umowy sklep internetowy może udostępniać Państwa dane do następujących podmiotów:
1. Firma kurierska DPD Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-274), przy ul. Mineralnej 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000028368, posiadająca NIP: 526-020-41-10

2. Firma kurierska InPost Express sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Malborska 130, 30-624 Kraków; zarejestrowaną
przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 0000543759, NIP: 6793108059, REGON: 360781085, kapitał zakładowy
w wysokości: 5.000 zł

3. Firma kurierska InPost Paczkomaty sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Malborska 130, 30-624 Kraków; zarejestrowaną
przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 0000255841, NIP: 679-28-95-061; wysokość kapitału zakładowego:
11.550.000,00 zł

4. Firma kurierska Poczta Polska S.A. ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, NIP 525-000-73-13, KRS 00 00 33 49 72, Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Kapitał zakładowy: 774.140.000 zł, w całości wpłacony

5. Operator płatności PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, posiadającą numer NIP: 779-23-08-495, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000,00 złotych

6. Operator płatności PayByNet Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A., zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000113064, NIP 526-030-05-17, REGON 012105474, kapitał zakładowy i wpłacony 5.445.000 zł

7. Operator płatności i właściciel platformy internetowej IdoSellShop, z której korzysta Sklep - IAI Spółka Akcyjna z siedzibą al. Piastów 30, 70 - 064 Szczecin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie Wydział XIII Gospodarczy KRS pod numerem 0000325245, NIP: 8522470967, REGON: 320147706, o kapitale zakładowym 815 623,50 zł

8. Biuro Rachunkowe Firma Handlowo-Usługowa Grażyna Kmiotek, 71-450 Szczecin, ul. Chopina 49d, NIP 8510016079, Regon 8100326

9. Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

 

Zawarcie umowy z zamówieniem klienta 

Informacje o towarach podane na stronach internetowych Sklepu stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. 

Wysłanie przez Klienta zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z F.H.U. Cassiopeia Andrzej Chruślak Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. 

Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego Sklepu Internetowego, pod warunkiem zgodności zamówienia z Regulaminem. 

Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną: "Herbatkowo- potwierdzenie otrzymania zamówienia", zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia. Informacja dotycząca tekstu umowy: Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu Sklepu w każdym czasie za pośrednictwe odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.herbatkowo.com.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku paragonu fiskalnego lub faktury VAT. Dane potwierdzające specyfikację zamówienia są również dostępne w ramach konta użytkownika (dostępnym po zalogowaniu) o ile wyraził na to zgodę, w postaci potwierdzenia sprzedaży jako plik w formacie.pdf, który w każdym czasie można wydrukować.

 

Prawa użytkownika 
Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 z dania 29.08.1997 r.) zapewniamy wszystkim Użytkownikom serwisu możliwość wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Dane te mogą zostać w każdej chwili, na prośbę Użytkownika, usunięte z serwera naszego serwisu. Zmiany w przekazanych nam danych można dokonać on-line w sekcji „Panel Klienta”. Przysługuje Państwu prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem: sklep@herbatkowo.com.pl

Marketing sklepu internetowego

 O ile wyraziliście Państwo na to zgodę (zapis do newslettera), podany przez Państwa adres e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych własnych produktów sklepu Herbatkowo. Zgoda na to może być cofnięta w każdym czasie.

Cookies
Szczegółowe informacje o polityce cookies znajdą Państwo w Polityce dotyczącej wykorzystania cookies.


Kontakt
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z ochroną prywatności prosimy o przesyłanie swoich pytań, uwag i sugestii. Kontakt z nami.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel